Gasketelwet

Gasketelwet

Al onze monteurs beschikken over de het benodigde bewijs voor vakmanschap. Desgewenst mag u ons benaderen voor een kopie van dit bewijs. Hieronder vind u de uitleg voor de nieuwe wet.

Nieuwe gasketelwet: zelf je cv-ketel installeren of repareren mag straks niet meer!!

Het is vanaf 1 april 2022 verboden om zelf de cv-ketel te installeren of repareren, of dat te laten doen door een ‘handige neef’. Alleen gecertificeerde installateurs mogen nog worden ingeschakeld, zo staat in de zogenoemde ‘gasketelwet’ die per 1 oktober 2020 in werking is getreden. Vanaf dat moment hebben alle monteurs werkzaam aan gasverbrandingsinstallaties 1,5 jaar de tijd om een verplichte CO-certificering, ook wel het Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide genoemd, te behalen.

Wat houdt de nieuwe Gasketelwet precies in? Welke monteurs moeten over de CO-certificering beschikken? En welke route moeten monteurs naar persoonscertificering doorlopen? Hieronder vind je alles wat je over de nieuwe Gasketelwet en de certificering moet weten.

Wat is de aanleiding voor de nieuwe Gasketelwet?

Op 18 november 2015 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport over het werken aan gasverbrandingsinstallaties en de gevolgen daarvan. Het ging met name om de gevaren van koolmonoxide. Het geschatte aantal monteurs dat jaarlijks gewond raakte of overleed door blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide bleek veel hoger dan verwacht. Daarom werd besloten dat er een wettelijk kader moest komen om het aantal slachtoffers terug te dringen: de Gasketelwet. De wet stelt dat iedereen die aan gasverbrandingsinstallaties werkt het Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide moet hebben.

Wanneer gaat de nieuwe Gasketelwet in?

De nieuwe Gasketelwet gaat 1 oktober 2020 van start en kent een overgangsperiode van anderhalf jaar tot 1 april 2022, waarna het strafbaar is om zonder CO-certificering aan gasverbrandingsinstallaties te werken.De overgangsperiode is bedoeld om monteurs ruim de tijd te geven om de CO-certificering te behalen.

De overgangsperiode is bedoeld om monteurs ruim de tijd te geven om de CO-certificering te behalen.

Wie moet er over persoonscertificering beschikken?

De nieuwe Gasketelwet geldt voor alle monteurs die aan gasverbrandingsinstallaties werken. Dan gaat het om het installeren, repareren, onderhouden en in bedrijf stellen van de installaties.

Het geldt alleen voor het werken aan de gashoudende onderdelen.

Voor alle monteurs die met koolmonoxide in aanraking komen, geldt dus dat ze dus het Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide moeten behalen.

Voor welke installaties is het Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide nodig?

Het Bewijs van Vakmanschap Koolmonoxide geldt voor het werken aan gasverbrandingsinstallaties onder 100 kW. Elke installatie met een gasverbrandingsproces die koolmonoxide genereert en genoemd wordt in BRL-6000-25, valt onder de nieuwe Gasketelwet.

Service & Montagebedrijf Rob Braam

Uw partner als het gaat om betrouwbaarheid en een totaal pakket van advies tot ontwerp, installatie, onderhoud en service. Wij de zorgen, U het genot!
Wij kunnen u op afspraak ontvangen in onze vernieuwde ontvangstruimte.

Openingstijden
Ma t/mVr 09:00 – 14:00
Woensdag gesloten
Buiten de openingstijden kunt u ons mailen: info@robbraam.com
Algemeen

Contact
Akties

Account details will be confirmed via email.