Openingstijden
Maandag tot en met Vrijdag        9.00 – 14.00 uur
 
Buiten onze openingstijden kunt u ons mailen.
Ons mailadres is info@robbraam.com
 
Heeft u een storing die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag dan kunt u ons ook bellen. Voor al onze klanten met een serviceabonnement zijn wij buiten kantoortijden ook bereikbaar op 06-51048867 of 06-51789833.
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend deze telefoonnummers echt enkel te gebruiken bij storingen buiten onze openingstijden.


Tijdens het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden zullen de volgende aspecten worden behandeld;
* Het reinigen van de cv ketel waaronder de warmtewisselaar 
* Door een goede en regelmatige reiniging van de warmtewisselaar kan er een goede warmteoverdracht plaatsvinden
* Het controleren van de afstellingen van de ketel volgens fabrieksspecificaties en indien nodig het opnieuw afstellen van de ketel
* Het controleren van de appendages
* Het visueel inspecteren van de luchttoevoer en de aansluiting op het rookgasafvoerkanaal
* Indien nodig zal uw installatie meteen worden bijgevuld

Wij hebben een drietal vormen van onderhoud passend bij uw wensen en ideeën aangaande service en onderhoud:

De basiscontrole, is een standaard controle is zonder abonnement = zonder wederzijdse verplichtingen.
Uiteraard is de zorg voor uw toestel gelijkwaardig aan een controle inclusief abonnement.
U kunt echter geen aanspraak maken op de 24- uur service bij calamiteiten.
De kosten bedragen binnen ‘s-Hertogenbosch € 85,00 per jaar.
Buiten ‘s-Hertogenbosch € 95,00 per jaar.

Het basis comfort abonnement, heeft als extra het recht op 24- uur service bij calamiteiten.
Dat wil zeggen dat alle storingen dezelfde dag (uiterlijk binnen 24 uur na melding) zullen worden verholpen waarbij u zelfs geen kosten heeft voor arbeidsloon en voorrijden voor alles binnen de mantel van uw toestel.
U heeft geen beperkingen in het tijdstip van melden en uw installatie wordt jaarlijks door ons gereinigd en gecontroleerd. U ontvangt hiervan jaarlijks een uitnodiging. De kosten bedragen binnen ‘s-Hertogenbosch € 95,00 per jaar.
Buiten ‘s-Hertogenbosch € 105,00 per jaar.

Het comfort plus abonnement is alleen van toepassing indien gesloten direct na de aanschaf van uw nieuwe cv- ketel. Het voordeel hierbij is dat u gedurende 12 jaar geen kosten heeft voor arbeidsloon, voorrijden én onderdelen.
Uw toestel wordt jaarlijks door ons gecontroleerd en mochten er ondanks onze goede zorgen toch storingen ontstaan dan zullen wij deze dezelfde dag doch uiterlijk binnen 24- uur na melding voor u verhelpen zonder hiervoor extra kosten aan u te verrekenen. Dit alles voor alles binnen de mantel van uw toestel. De kosten bedragen binnen ‘s-Hertogenbosch € 140,00 per jaar.
Buiten ‘s-Hertogenbosch € 150,00 per jaar.


Wilt u meer informatie of een abonnement afsluiten? Vul dan het aanvraagformulier in.